Artykuł opisuje, jak w kilku prostych krokach poprawnie skonfigurować konto pocztowe typu POP3/SMTP w programie Outlook Express. Tabela na końcu artykułu przedstawia dane, które należy użyć do konfiguracji kont dla wybranych dostawców poczty.

1. Z menu Narzędzia Konta należy wybrać zakładkę konta. Klikamy przycisk Dodaj a następnie Poczta. Jeżeli konto już istnieje wybieramy je i klikamy właściwości aby zmodyfikować wybrane zakładki i przechodzimy do punktu 6.

 

2. W kolejnym oknie wpisujemy dane, które będą wyświetlane u odbiorcy wiadomości. Potwierdzamy Dalej.

 

3. W kolejnym kroku wpisujemy nasz adres e-mail i potwierdzamy krok przyciskiem Dalej.

 

4. Na następnej stronie uzupełniamy serwer POP3 i SMTP. W każdym przypadku należy wpisać mail. i adres państwa adresu strony internetowej bez www. Strona przykładowa to www.skyinet.pl serwer POP3 i SMTP to mail.skyinet.pl. Potwierdzamy Dalej.

 

5. Uzupełniamy nazwę konta jest to cały adres email, oraz hasło. Dalej oraz Zakończ.

 

6. Po zamknięciu kreatora na liście pojawi się nam adres skonfigurowany uprzednio lub istniejący zaznaczamy go i klikamy przycisk Właściwości. Na zakładce Serwery zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania. W tym punkcie możemy również zmienić całą konfiguracje poczty.

 

7. Wybieramy zakładkę Zaawansowane. Niektórzy usługodawcy internetu np Orange i usługa Neostrada blokują port poczty wychodzącej 25 i w tym przypadku alternatywnym portem jet 587 i w miejsce z gwiazdką wpisujemy tę wartość. Jeżeli z konta pocztowego korzysta więcej osób i jest potrzeba aby emaile były odbierane przez kilka osób, zaznaczamy pozostaw kopie wiadomości na serwerze oraz dwie poniższe opcje wybierając czas pozostawienia emaili na serwerze pocztowym np 30. Po modyfikacji konta klikamy Zastosuj następnie OK i poczta będzie działać w sposób prawidłowy.