^ Back to Top

 

W roku 2013 firma Interline Bogdan Rusin rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu (min. 2 Mb/s) dla użytkowników końcowych z terenu wybranych miejscowości powiatu Limanowskiego.

Tytuł projektu: "Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości powiatu limanowskiego"
Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.04.00-12-100/12
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Całkowita wartość projektu: 243 421,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 137 450,97 zł
Procentowa wartość otrzymanego dofinansowania: 70

Data podpisania umowy: 12-02-2013.

Lokalizacje projektu:
Województwo: Małopolskie; Powiat Limanowa Gminy: Limanowa, Jodłownik, Tymbark.

Miejscowości objęte dofinansowaniem: Bałażówka Kisielówka Pasierbiec Rupniów Stare Rybie Walowa Góra Kostrza Sadek Szyk Piekiełko

Pozostałe miejscowości, w których posiadamy zasięg: Młynne Nowe Rybie Makowica Tymbark Słupia Krasne Lasocice Mstów Kamionna Makowica Jodłownik Janowice Góra Świętego Jana Szczyrzyc

 ZAPYTANIA OFERTOWE PROJEKTU: