^ Back to Top

1%

APEL O POMOC

Przekaż 1 % podatku

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 11927 Emilia Wójtowicz, Słupia

Emilka ma 9 lat. Jest dzieckiem leżącym, nie widzi i ma głęboki niedosłuch, ponadto cierpi na padaczkę lekooporną. Wszystkie dolegliwości związane są z wadą genetyczną. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Emilki do tej pory zakupiliśmy fotelik samochodowy, pionizator, platformę pionową, lekarstwa, akcesoria do rehabilitacji. Obecnie zbieramy środki na zakup nowego wózka inwalidzkiego, którego córka będzie używać w Ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym.

Prosimy o pomoc

Joanna i Adam Wójtowiczowie

 

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 16505 Korecki Kamil, Kisielówka


13-letni Kamil Korecki od urodzenia zmaga się z ciężkimi schorzeniami. Gdy przychodził na świat, doszło do okołoporodowego uszkodzenia mózgu. Konsekwencją tego jest epilepsja, małogłowie, opóźnienie psycho-ruchowe, przykurcz mięśni, koślawość, końsko-szpotawe kończyny dolne, skolioza oraz małopłytkowość idiopatyczna.

 Kamilek nie chodzi, w dodatku ma trudności z prawidłowym utrzymaniem postawy podczas siedzenia. Jego codzienne funkcjonowanie jest całkowicie uzależnione od drugiej osoby. W najbliższym czasie niezbędny jest zakup podnośnika, który znacznie ułatwi rodzicom dziecka sprawowanie nad nim opieki.

 

prosimy o pomoc

Władysława i Janusz Koreccy

 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w poprzednich latach wsparli nas przekazując 1 % podatku. Dzięki Wam opieka nad córką i jej codzienne funkcjonowanie jest łatwiejsze.

Serdecznie dziękujemy!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Proszę pobrać i wypełnić poniższy wniosek. Lub kliknąć tutaj aby pobrać wersję word

…………………………………………………………..

 

(Miejscowość, data)

 

Interline Bogdan Rusin

 Kisielówka 111

 34-652 Nowe Rybie

 NIP 7371782207

 Tel.:504-675-123

 (dalej usługodwcą)

 

 

Abonent:

ID_klienta(Można odnaleźć na fakturze lub umowie)…………………………………………………......

 

Nazwisko Imię (Nazwa Firmy):...…………………………………………………………………................................

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………….......

 

Pesel/NIP……………………………………………………….Tel………………………………………...

 

 email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (proszę wypełnić drukowanymi literami, każdy znak w osobnej kratce)

 

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej.

 

            Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że z dniem …………………….. akceptuję faktury Vat wystawione i przesyłane mi (otrzymywane przeze mnie) w formie elektronicznej przez Usługodawcę. Przez pojęcie „faktura” na potrzeby niniejszego oświadczenia rozumie się faktury, faktury korygujące oraz noty korygujące.

 W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur lub zmianę osobistą w panelu klienta pod adresem www.interline.net.pl podając uprzednio  id i pin znajdujące się na umowie i fakturze.

 

 

 

Dofinansowanie UE

 

W roku 2013 firma Interline Bogdan Rusin rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu (min. 2 Mb/s) dla użytkowników końcowych z terenu wybranych miejscowości powiatu Limanowskiego.

Tytuł projektu: "Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości powiatu limanowskiego"
Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.04.00-12-100/12
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Całkowita wartość projektu: 243 421,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 137 450,97 zł
Procentowa wartość otrzymanego dofinansowania: 70

Data podpisania umowy: 12-02-2013.

Lokalizacje projektu:
Województwo: Małopolskie; Powiat Limanowa Gminy: Limanowa, Jodłownik, Tymbark.

Miejscowości objęte dofinansowaniem: Bałażówka Kisielówka Pasierbiec Rupniów Stare Rybie Walowa Góra Kostrza Sadek Szyk Piekiełko

Pozostałe miejscowości, w których posiadamy zasięg: Młynne Nowe Rybie Makowica Tymbark Słupia Krasne Lasocice Mstów Kamionna Makowica Jodłownik Janowice Góra Świętego Jana Szczyrzyc

 ZAPYTANIA OFERTOWE PROJEKTU:

 

Zmiana hasła w poczcie

Zmianę hasła w poczcie wykonujemy przez webmail http://poczta.skyinet.pl. Oczywiście potrzebujemy aktualne hasło jeżeli jest ono nam nieznane hasło może państwu wygenerować osoba uprawniona w Państwa firmie lub pracownik interline po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych. Logujemy się do swojej poczty wpisując w miejscu nazwa cały swój adres email oraz w drugim oknie hasło i potwierdzamy Zaloguj.

 

 

Po czym klikamy w zakładkę Ustawienia, następnie Hasło, wpisujemy aktualne po czym dwa razy nowe hasło, potwierdzamy operację przyciskiem Zapisz i zmiana hasła zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem.